روغن های مراقبت پوست و مو

روغن های گیاهی بر اساس نوع پوست شما

یکی از مهم ترین معیارها برای انتخاب روغن و دریافت بهترین نتیجه از روغن ها پیدا کردن روغن مناسب برای نوع پوست شما است. ما کار را برای شما راحت کرده ایم و در دسته بندی های جداگانه روغن ها را بر اساس انواع پوست قرار داده ایم.

 

روغن های مناسب پوست چرب

مشاهده وخرید محصولات 
 

روغن های مناسب پوست مختلط

مشاهده وخرید محصولات 
 

روغن های مناسب پوست خشک

مشاهده وخرید محصولات