جزییات نظر

خاک رس سبز فرانسوی خالص

میانگین امتیاز مشتری:

خاک رس سبز فرانسوی خالص

امتیاز محصول:

کیفیت
بازبینی محصول (ارایه شده در 5 12 1397):
موثر در پاکسازی پوست
نوع پوست: مختلط سن: 25-34