جزییات نظر

روغن اسانسی بهارنارنج (شکوفه پرتقال) خالص و ارگانیک

میانگین امتیاز مشتری:

روغن اسانسی بهارنارنج (شکوفه پرتقال) خالص و ارگانیک

امتیاز محصول:

کیفیت
بازبینی محصول (ارایه شده در 24 04 1397):
به روشن شدن پوست كمك ميكنه