جزییات نظر

روغن اسانسی بهارنارنج (شکوفه پرتقال) خالص و ارگانیک

میانگین امتیاز مشتری:

روغن اسانسی بهارنارنج (شکوفه پرتقال) خالص و ارگانیک

امتیاز محصول:

کیفیت
بازبینی محصول (ارایه شده در 17 12 1396):
خیلی خیلی خوشبو هستش