در روزگار پراسترس امروز، آرامش درونی جزئی از نیازهای اساسی است. یوگا  تمرین های ویژه برای تعادل    مراکز انرژی در بدن یا همان چاکراهاست. در مورد هفت چاکرای اصلی در اینجا بخوانید. روغن‌های ارگانیک کلیدی برای بهبود این هارمونی در تمرینات یوگا و تعادل چاکراهای ماست. روغن‌ها می‌توانند به صورت رایحه یا به صورت مالشی بر روی چاکرای مورد نظر، تاثیر  زیادی در کیفیت و سرعت یوگا و بهبود چاکرها، استفاده شوند..  ما نارین باکس‌های   تخصصی برای هر چاکرا را طراحی کردیم که هم نتایج بهتر و سریعتر همچنین مصرف آسان تر را برای شما فراهم کند