جزییات نظر

روغن اسانسی سرو خالص و ارگانیک (Cypress Essential Oil)

میانگین امتیاز مشتری:

روغن اسانسی سرو خالص و ارگانیک (Cypress Essential Oil)

امتیاز محصول:

کیفیت
بازبینی محصول (ارایه شده در 9 12 1396):
من تازه خریدم خیلی ب موقع ب دستم رسید طبق همون چیزی ک توی سایت نوشته شده بود و واقعا بوی خیلی خوبی داره البته من بجز روغن سرو روغن هسته انگورم خریدم و باید باهم استفاده کنم و واقعا راضیم