دسته‌بندی نشده

وضعیت استفاده از طب سنتی در چین قسمت اول

 • وضعیت طب سنتی در چین وضعیت قانونی دولت چین توجه زیادی به توسعة طب سنتی چین از زمان تأسیس جمهوری خلق چین در سال 1949 داشته است. بخش وزارتخانه ای طب چینی در سال 1951 تأسیس شد و در سال 1954 به دپارتمان طب چینی تبدیل شد. توسعة هم زمان طب سنتی چین و طب مدرن در مادة 21 قانون اساسی چین مورد تأکید قرار گرفته است و این نخستین بار در دنیا است که توسعة طب سنتی در قانون اساسی یک کشور تصریح شده است. در 7 آوریل 2003 ، مجلس ملی چین قوانین طب سنتی چین را به تصویب رساند و این قوانین در اول اکتبر همان سال به اجرا درآمد. این امر دال بر حمایت قابل توجه دولت از گسترش مداوم طب چینی است. برای خرید و فروش داروهای طب چینی در چین استانداردهای ملی همچون فارماکوپة چین وجود دارد که در آن توسعه و دست آوردهای دارویی منعکس شده است. تمامی محصولات طب چینی باید این استانداردهای ملی را رعایت کنند و در غیر این صورت توزیع محصولات تعلیق شده و تولیدکنندگان مورد بازخواست قرار خواهند گرفت. طبق قانون ادارة دارو مصوب 1985 ، داشتن مجوز خرید و فروش برای کلیة داروها الزامی است. داروهایی که قبل از این تاریخ خرید و فروش می شده اند، در صورت عدم گزارش عوارض دارویی می توانند در بازار دارویی باقی بمانند. در سال 1988 ، پروتکل کنترل عوارض داروها زیر نظر ادارة داروی وزارت بهداشت چین به اجرا درآمد. مرکز نظارت و بازرسی عوارض دارویی در سال 1989 به طور رسمی توسط وزارت بهداشت تأسیس شد و در سال 1999 به مرکز ملی کنترل عوارض دارویی وابسته به مرکز بازبینی دارویی ادارة ملی تغییر نام یافت. از سال 1986 ، دستورالعمل تأیید داروهای جدید شامل دو بخش می شود: بخش آزمایشات بالینی و بخش خرید و فروش. محصولات دارویی تنها پس از تأیید می توانند وارد بازار شوند. برای کسب مجوز داروهای طب چینی اطلاعات زیر لازم است: داده های عمومی، داده های داروسازی، داده های داروشناسی و سم شناسی و داده های بالینی. ادارة تحقیق، تولید و توزیع داروها، به تازگی روشهای بین المللی بررسی داروهای جدید را اتخاذ نموده است. در این رو شها، داروهای طب چینی عاوه بر ارزیابی بر مبنای شاخص های سیستم طب رایج، از نظر شاخص های سیستم طب چینی نیز بررسی می شود تا مشخصات فلسفی طب سنتی را دارا بوده و نقش داروی مکمل برای طب رایج ایفا نماید. • سازما نهای دولتی در قانون اساسی چین تصریح شده است که «توسعة هر دو روش طب مدرن و طب سنتی چینی باید مد نظر قرار گیرد ». بر همین اساس برنامه ای برای تلفیق طب چینی و طب مدرن در سال 1957 در وزارت بهداشت چین تدوین شد. دپارتمان طب چینی در سال 1978 مورد بازبینی قرار گرفت و در سال 1986 ادارة ملی طب چینی به عنوان زیرمجموعه ای از وزارت بهداشت چین تأسیس شد. در سال 1988 ، 109 108 مجلس ملی ادارۀ طب چینی را به عنوان یک ادارة مستقل معرفی کرد. از آن زمان تاکنون بیش از 200 قانون و حکم به منظور توسعة طب چینی تنظیم و منتشر شده است. موضوع این احکام و قوانین، مراقبت بهداشتی، آموزش، تحقیقات، تولید و کنترل داروها و همکاری و تبادلات بین ا لمللی در زمینة طب چینی بوده است. در حال حاضر، ادارۀ طب چینی یک سازمان دولتی مستقل است که به عنوان زیرمجموعه ای از وزارت بهداشت، مسئول توسعه و کنترل فعالیت های طب چینی در چین است. این سازمان خود متشکل از پنج بخش اصلی است: • دپارتمان امور مالی • دپارتمان اعضا و سیاست ها • دپارتمان امور پزشکی • دپارتمان علوم، تکنولوژی و آموزش • دپارتمان همکاری های بین المللی وظایف عمدة ادارۀ طب چینی عبارتند از: • تنظیم دستورالعمل ها و سیاست های توسعة طب چینی و تلفیق طب چینی با طب رایج • تنظیم و به اجرا درآوردن استانداردها و قوانین سازما نها و درمانگران طب چینی • هماهنگ کردن توزیع منابع طب چینی در بیمارستان ها، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها – سازما ندهی پروژه های تحقیقاتی عمده • برنامه ریزی آموزشی طب چینی • هدایت و ساما ندهی همکار یهای بین المللی

   

  اگر از خواندن این مقاله لذت بردید، آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  دیدگاهتان را بنویسید