دسته‌بندی نشده

وضعیت استفاده از طب سنتی در چین قسمت دوم

 • • سازما نهای دولتی در قانون اساسی چین تصریح شده است که «توسعة هر دو روش طب مدرن و طب سنتی چینی باید مد نظر قرار گیرد ». بر همین اساس برنامه ای برای تلفیق طب چینی و طب مدرن در سال 1957 در وزارت بهداشت چین تدوین شد. دپارتمان طب چینی در سال 1978 مورد بازبینی قرار گرفت و در سال 1986 ادارة ملی طب چینی به عنوان زیرمجموعه ای از وزارت بهداشت چین تأسیس شد. در سال 1988 ، 109 108 مجلس ملی ادارۀ طب چینی را به عنوان یک ادارة مستقل معرفی کرد. از آن زمان تاکنون بیش از 200 قانون و حکم به منظور توسعة طب چینی تنظیم و منتشر شده است. موضوع این احکام و قوانین، مراقبت بهداشتی، آموزش، تحقیقات، تولید و کنترل داروها و همکاری و تبادلات بین ا لمللی در زمینة طب چینی بوده است. در حال حاضر، ادارۀ طب چینی یک سازمان دولتی مستقل است که به عنوان زیرمجموعه ای از وزارت بهداشت، مسئول توسعه و کنترل فعالیت های طب چینی در چین است. این سازمان خود متشکل از پنج بخش اصلی است: • دپارتمان امور مالی • دپارتمان اعضا و سیاست ها • دپارتمان امور پزشکی • دپارتمان علوم، تکنولوژی و آموزش • دپارتمان همکاری های بین المللی وظایف عمدة ادارۀ طب چینی عبارتند از: • تنظیم دستورالعمل ها و سیاست های توسعة طب چینی و تلفیق طب چینی با طب رایج • تنظیم و به اجرا درآوردن استانداردها و قوانین سازما نها و درمانگران طب چینی • هماهنگ کردن توزیع منابع طب چینی در بیمارستان ها، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها – سازما ندهی پروژه های تحقیقاتی عمده • برنامه ریزی آموزشی طب چینی • هدایت و ساما ندهی همکار یهای بین المللی • مراکز خدماتی و بیمارستان ها در چین حدود 85 هزار و 705 مرکز درمانی وجود دارد که 3801 مرکز، خدمات طب چینی را ارائه می دهند. در چین 2864 بیمارستان دولتی طب چینی با 272 هزار و 861 تخت وجود دارد. در 95 درصد از بیمارستان های طب رایج نیز بخش های طب چینی وجود دارد. در مراکز روستایی، طب چینی یک سوم خدمات سرپایی و یک چهارم خدمات بستری را به خود اختصاص میدهد

   

  اگر از خواندن این مقاله لذت بردید، آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

  .

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  دیدگاهتان را بنویسید