دسته‌بندی نشده

وضعیت طب سنتی در هند

 • وضعیت طب مکمل و سنتی در هند وضعیت قانونی ورود طب رایج به هند در دوران استعماری این کشور، سبب غفلت دولت از طب سنتی گردید، اما در حال حاضر، آیورودا، طب یونانی، سیدها، ناتروپاتی، هومیوپاتی و یوگا به خوبی در سیستم سلامت ملی ادغام یافته اند. با وجود گسترش روزافزون طب سنتی و هومیوپاتی در هند، این دو شاخه از 111 110 طب مکمل با طب رایج تلفیق نشده است. پس از استقلال هند در سال 1947 ، دولت هند شاخه های مختلف سیستم های سنتی را به رسمیت شناخت و تلا شهایی را برای گسترش کاربرد این شاخه ها برای تأمین نیاز بهداشتی مردم آغاز نمود. به نظر نمی رسید که هدف «سلامت برای همه » سازمان بهداشت جهانی، تنها با سیستم های طب رایج تحقق یابد؛ بنابراین نیاز به تلفیق سیستم های آیورودا، سیدها و طب یونانی در سیستم رایج برای رسیدن به هدف فوق احساس گردید. تأسیس دپارتمان سیستم های طب هندی و هومیوپاتی در سال 1995 زیر نظر وزارت بهداشت و سلامت خانواده و زیر پوشش قراردادن شش سیستم شناخته شدة طب )آیورودا، سیدها، طب یونانی، یوگا، ناتروپاتی و هومیوپاتی( قدم بزرگی در این مسیر بود. این اقدام، راه را برای توسعة سازمان یافتة سیستم های طب سنتی هموار نمود. حمایت های گستردة دولت هند سبب شده است که امروز، چارچو بهای مناسبی برای آموزش، مراقبت بهداشتی، تحقیقات و تولید در زمینة سیستم های مختلف طب سنتی فراهم گردد. برخی از سیستم های طب هندی مانند آیورودا و یوگا به دلیل محبوبیت این شاخه ها و نیز نیازهای بهداشتی مردم دنیا وارد گسترة بین المللی طب های کلنگر نیز شده اند. در سال 1948 کمیته ای برای استانداردکردن آموزش و درمان هومیوپاتی در هند تشکیل شد. کمیتة دولتی دیگری تحت عنوان کمیتة مشاورة هومیوپاتی در سال 1952 ایجاد شد که تلا شهای این کمیته منجر به تصویب قانون مرکزی رسمیت بخشیدن به سیستم پزشکی در سال 1973 شد و در آن قانون هومیوپاتی در سیستم سامت ملی هند وارد شد. مطابق منشور شورای مرکزی طب هندی در سال 1970 ، شورای قانون گذاری برای وضع قوانین طبابت و آموزش شاخه های مختلف سیستم های طب سنتی در هند تشکیل شده است. شورای مرکزی بعدها به چهار شورای جداگانه تقسیم گردید که شامل یک شورا برای آیورودا و سیدها، یک شورا برای طب یونانی، یک شورا برای یوگا و ناتروپاتی و یک شورا برای هومیوپاتی می باشد. در قانون داروها و محصولات آرایشی مصوب سال 1940 ، بعدها فصل جداگانه ای برای داروهای آیورودا، سیدها و طب یونانی الحاق گردید.

   

  اگر از خواندن این مقاله لذت بردید، آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  دیدگاهتان را بنویسید