درمان های گیاهی گل مژه ، با طبیعت به سادگی از دست گل مژه رها شوید .

گل مژه یک عفونت باکتریایی فولیکول های مزه است .عفونت باعث ایجاد برآمدگی پر چرکی در درون یا بیرون پلک می شود . توده ی برآمده تا یک هفته بزرگ شده و بعد از آن معمولا فروکش می کند ، و احتمالا خود به خود پاره می شود .

ادامه مطلب