7 آیتم(ها)
تنظیم جهت صعودی
نارین گل در سومین جشنواره گیاهان دارویی
توضیحات | درج شده در گروه اخبار و مقالات | توسط نارین گل
1396/6/2 17:06
سومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی ایران در راه است و نارین گل هم در این جشنواره حضور خواهد داشت و از شما دعوت می کند که از غرفه این شرکت...
نارین گل در دومین نمایشگاه و جشنواره گیاهان دارویی و طب سنتی
توضیحات | درج شده در گروه اخبار و مقالات | توسط سولماز ضیاآبادی
1396/3/11 10:03
شرکت سازه پرداز سیمرغ با برند حاضر نارین گل و برند پیشین یوتاب با هدف شناساندن فعالیت خود در زمینه فروش اینترنتی گیاهان دارویی و فرآورده های گیاهی در دومین...
مروری بر نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی
توضیحات | درج شده در گروه اخبار و مقالات | توسط سولماز ضیاآبادی
1396/3/11 09:03
یکی از بخش های اصلی جشنواره گیاهان دارویی، نمایشگاه بود. در این قسمت فعالان در زمینه های مختلف تولید، عرضه، فروش، فرآوری، تحقیق، توسعه و دیگر گروه های تاثیرگذار ...
شرکت نارین گل در دومین نمایشگاه و جشنواره ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی ایران
توضیحات | درج شده در گروه اخبار و مقالات | توسط سولماز ضیاآبادی
1396/3/11 08:03
شرکت سازه پرداز سیمرغ با برند نارین گل در دومین جشنواره ملی گیاهان دارویی حضور میابد. زمان این جشنواره 7 الی 10 مهر ماه سال 1393 و مکان آن مصلی امام خمینی...
به دنبال ارتقای قدرت رقابت پذیری
توضیحات | درج شده در گروه اخبار و مقالات | توسط سولماز ضیاآبادی
1396/3/11 08:03
برگزاری جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی یکی از راهکارهایی است که در ستاد توسعة علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی به کار گرفته شده است تا بتوانیم فناوری را با گیاهان دارویی همراه کنیم و شاهد رشد و شکوفایی این بخش باشیم....
گُل برافشانیم
توضیحات | درج شده در گروه اخبار و مقالات | توسط سولماز ضیاآبادی
1396/3/11 08:03
فکر می کنم بازخوانی تفکرات شیخ الرییس بوعلی سینا که الماس درخشان گنجینة علم جهان اسام است، بعد از گذر ده قرن، همچنان لازم باشد. شیخ در جایی گفته است: «هر که دنیا خواهد، دانش آموزد و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد. » همة همکاران ما در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بر اساس آنچه از شواهد و...
تداوم مسیر استفاده بیش تر از گیاهان دارویی در کشور
توضیحات | درج شده در گروه اخبار و مقالات | توسط سولماز ضیاآبادی
1396/3/11 08:03
در ادامه خلاصه ای از مصاحبه با دکتر سورنا ستاری آورده شده اسا: این موضوع بر هیچکس پوشیده نیست که گياهان دارويی از ارزش و اهميت خاصی در ایجاد سامت عمومی در جامعه با توجه به پتانسیل های داخلی...

7 آیتم(ها)
تنظیم جهت صعودی