ده مرحله ای که می تواند پوست و ناخون زیبای و سالمی به شما هدیه دهد

مطمئن شوید که لوازم مورد نیاز را دور خودتان جمع کرده‌اید ؛ ما نمی‌خواهیم که وقتی با پاهای لغزان برای آرودن آنچه فراموش کرده‌ای به سمت قفسه حمام می‌روید ، پشتک و وارو بزنید .

ادامه مطلب