خواص روغن اسانسی لیمو سنگی

lemon essential oil

روغن اسانسی لیمو سنگی چیست ؟

روغن اسانسی طلایی رنگ لیمو سنگی بخاطر رایحه نشاط آور و خواص انرژی زا و تصفیه کننده ای که دارد به آن لقب خورشید مایع داده اند.

روغن لیمو سنگی در زمره روغن های اسانسی آنتی باکتریال قوی جای می گیرد.  

درخت لیمو از زمان های باستانی در طب هندی، رومی و مصری برای درمان بیماری های عفونی کاربرد داشته و تا به امروز استفاده از آن در سراسر جهان ترویج یافته است.

ادامه مطلب