رژیم غذایی مناسب گروه خونی B


حرف انگلیسی B، از واژه Balance در انگلیسی به معنی توازن و تعادل گرفته شده است. حدود 10-15 هزار سال پیش، این گروه خونی در بلندیهای کوه های هیمالیا (قسمتی از هند و پاکستان امروزی)، احتمالا، در نتیجه ی دگرگونی های سهمگین جوی، محیطی و غذایی آن منطقه در سرما و یخبندان

ادامه مطلب