گل سرخ سبب نشاط و سلامتی و خواص شگفت انگیز دارویی برای درمان انواع بیماری ها

زنی را که دوست دارند تمام خواص گل سرخ را به او نسبت می دهند . گل سرخ مظهر عشق و لذت گلگونی خون است و به علت لطافت و ظرافت گلبرگ های آن خاطره ی گونه های ظریف زن را زنده می کند .

ولی ما باید حقیقت بین باشیم و آنچه اشعار راجع به گل سرخ گفته شده را کنار بگذاریم .

ادامه مطلب