دلایل کهیر ، حساست ،و گیاهان دارویی برای بهبود آن

من هیچ‌وقت نفهمیدم علت این کهیر چه بود .هیچ‌گاه هم آنقدر شدید نشد که نیاز به مراجعه به متخصص آلرژی پیدا کنیم . غیر از چند آلرژی شایع ، اغلب حتی برای متخصصان هم یافتن علت مشکل است .

ادامه مطلب