روغن مرزنجوش ، آرام بخشی فوق العاده ، تسکین دردهای آرتروزی

مرزنجوش در سراسر کره زمین روییده می ‏‏شود و خواص تسکین‏‏ دهنده و آرام‏‏ بخش این گیاه از قدیم شناخته شده است . در فرانسه و سایر نقاط اروپا به وسیله ‏‏ تقطیر با بخار از گل‏‏ های آن تهیه می شود . این روغن به رنگ زرد روشن است با رایحه‏‏ ای گیاهی ، مانند بوی چوب و اندکی هم فلفلی.

ادامه مطلب