دستور تهیه روغن بدن بر اساس نوع پوست

روغن های بدن درخشش و نرمی فوق العاده ای به پوست شما می دهند و با همراه داشتن ویتامین های روغن های حامل و خواص فوق العاده روغن های اسانسی می توانند به کنترل و بهبود شرایطی مثل سلولیت، استرچ مارک و پوست خشک کمک کنند.

ادامه مطلب