روغن های معطر چه هستند و آیا بر سلامت و زیبایی ما تاثیر می گذارند؟

به محلول‌های غلیظی که از روغن‌های معطر گیاهی به دست می‌آیند. جوهر یا اسانس می‌گویند. ریشه‌ی کلمه‌ی جوهر از زبان لاتین است. این امر نشان دهنده‌ی این واقعیت است که روغن‌های معطر همانا نفس‌،‌ روح و روان گیاهان هستند. به طور خالاصه می‌توان جوهر را این چنین تعریف کرد

ادامه مطلب