دسته‌بندی نشده

گیاه شیرین بیان

 • نام فارسی متداول شیرین بیان • ساير نا مهای فارسی با ذکر زبان و منطقه در ايران مجو، مهو، اصل سوس، ریشه سوس، متکی، ملو • نام معمول انگليسی و فرانسوی انگليس Licorice, liquorice فرانسهRéglisse • نام علمی و مترادف ها Glycyrrhiza glabra L. var. glabra • نام خانواده Papilionaceae • نام فارماکوپه ای )ژنريک( Liquiritiae radix – Glycyrrhizae radix خواص درمانی و کاربردها مهم ترین خواص درمانی ریشه های این گیاه عبارتند از ملین، خلط آور، مدر، درمان کنندة زخم معده و اثنی عشر، مؤثر در درمان بیمار یهای دستگاه تنفس مانند برونشیت و التهاب نای و… در داروسازی از عصارة ریشه ها برای شیری نکردن طعم داروها به صورت گسترده استفاده می شود )صمصام شریعت، 1384 .، امیدبیگی، (. همچنین اثرات ضد ویروسی عصارة این گیاه در جهت کنترل ویروس آنفلوآنزا، سارس و ایدز مشخص شده است )نصیری اصل و حسی نزاده، 1386 (. برخی از داروهای فرموله شده از عصارة این گیاه در داخل کشور عبارتند از: قرص مکیدنی آلتادین )نرم کننده سینه، رفع التهاب و تحریک گلو، خلط آور(، پماد انوکسولون )رفع التهابات پوستی ناشی از خارشهای پوستی، ادرار سوختگی و آفتاب سوختگی(، قرص رگلیس )درمان زخم معده، اثن یعشر و رفع گاستریت(، قرص مکیدنی لیکوفار )ضد التهاب گلو، خل طآور و ضد سرفه(، قرص جویدنی ماسومنت )رفع حساسیت گلو، سرفه و برطر فکننده نفخ معده(، پودر شیرینوش )درمان زخم معده، اثن یعشر و رفع گاستریت( )قاسمی، 1388 (. • احتیاطات مصرف مصرف بی رویة ریشه های این گیاه به دلیل تحریک غدد فوق کلیوی و ترشح بیش از اندازة هورمون آلدسترون ممنوع اعلام گردیده است. این حالت سبب عوارضی چون اختال در فعالیت های متابولیسمی و بالارفتن فشار خون می گردد. مصرف این گیاه در دوران بارداری و شیردهی منع شده است )ضيايي و مسگرپور، 1386 (. • نحوة مصرف 1 تا 4 گرم از پودر ریشه ها را به صورت د مکرده و یا جوشانده به تعداد سه مرتبه در طول روز استفاده می گردد )صمصام شریعت،1384 (.

   

  اگر از خواندن این مقاله لذت بردید، آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  دیدگاهتان را بنویسید