محصولات پوست و مو
محصولات عطرسازی و آروماتراپی
logo
نیاز به مشاوره داری؟
چاکرای تاجی

پاکسازی و درمان چاکرای هفتم (چاکرای تاج)

چاکرای هفتم مرکز اراده شماست. بدون تعادل این چاکرا شما نمی توانید چاکراهای دیگر را به تعادل برسانید. برای متعادل سازی این چاکرا روش های متفاوتی از مدیتیشن تا رایحه درمانی وجود دارد.

چاکرای تاجی سر کجاست و کارکردش چیست؟

هفتمین چاکرای اصلی از درون نزدیک بالای سر است و مانند پنکه سقفی ای به رنگ شفاف ارغوانی مایل به قرمز سیر است. چاکرای تاجی بر بالای تمام چاکراهای درون بدن ما قرار دارد. لازم است فراشناخت داشته باشی یا « شناخت روشن » که توانایی دریافت افکار، اطلاعات و باورهای خرد الهی یا ناخودآگاه جمعی است. کسانی که نیروی فراشناخت بالایی دارند، می توانند به موهبت خلاقیت و نوآوری هایی در عرصه معنوی دست یابند.

چاکرای تاجی با افکار و احساسات زیر مربوط است:

• خدا: این که ما چه قدر با خدا احساس نزدیکی کنیم، چه قدر از خالق خود بیگانه باشیم یا نسبت به او خشمگین باشیم.

• دین و معنویت: آیا تجربه هایی منفی در مورد دین داریم، خشم و کینه و عدم بخشش ما گره هایی در چاکرای تاجی ایجاد می کند.

• راهنمایی الهی: احساس ما در مورد دریافت راهنمایی یا نظراتی از منبع الهی. بعضی از افراد از تصور این که دیگری به آنها بگوید چه کنند احساس تهدید می کنند، حتی اگر این دیگری خداوند یا ناخودآگاه جمعی باشد

• اعتماد: تمایل یا عدم تمایل ما به دریافت اطلاعات و حقایقی از سطح اتری ۱، بدون آن که بدانیم چگونه به آنها دست می یابیم.

چاکرای تاجی پاک با نور شفاف و زیبای ارغوانی میدرخشد و جرقه هایی از نور سفید الماس گون در آن به چشم می خورد.چاکرای تاجی با عواطف شفانيافته و افکار تلخ درباره راهنمایی الهی، خدا، یا تجربه های دینی منفی بسته و مانند شب تیره می شود.خوشبختانه این چاکرا به سرعت در برابر روش های پاکسازی که بعدا به آنها خواهیم پرداخت، جواب می دهد.

برای آشنایی با سایر چاکراها می توانید مقاله زیر را مطالعه نمایید:

چاکرا چیست (مقاله جامع چاکرا و چاکرا درمانی)

دلایل تیره و بزرگ شدن چاکرای تاجی

این چاکرا در بالای سر جای گرفته است. این مرکز با اراده ی شما پیوند دارد، بالاترین شناخت ها، پیش گویی و خودآگاهی. بدون چاکرای هفتم باز شده، هیچ کدام از چاکراهای دیگر نمی توانند به تعادل برسند. چاکرای هفتم نخستین چاکرایی است که در نوزاد رشد می کند. وقتی که نوزاد به دنیا می آید، آخرین چاکرا، چاکرای اول است. از راه چاکرای هفتم، به الهام الهی و خلاقیت الهی مان دست می یابیم. این مرکز رؤیای وجود ماست، این چاکرا جایی است که همه ی آگاهی ها به هم می پیوندند؛ جایی که دانسته ها از همه ی چاکراها گرد می آیند. چیزهایی که شاید احساس متفاوتی به وجود آورند، اکنون به یکدیگر می پیوندند. بنابراین می توانید مفهوم کلیت را شکل دهید، تصویر کامل، این الهام خالص شماست، یکپارچگی.

مطمئن شوید که در مرکز سرتان می مانید و تا اندازه ای که ممکن است زمینی بمانید. در یک رنگ بنفش زیبا تنفس کنید، شاید حتی سفید روشن و زرین. هنگامی که چاکرای هفتم باز و متعادل است، صلح وجود دارد، آرامش، آگاهی و پیوند با همه.

 شاید بخواهید چاکرای هفتم خود را برای هر کدام از بندهای انرژی بررسی کنید. بندها در این چاکرا «تابلویی» بزرگ است زیرا آنها نشان می دهند که عواملی برای کنترل اراده ی شما دست اندرکارند. بعضی کیش ها، گوروها(۲)، سازمان های روحانی و شرکت ها تلاش می کنند اراده ی فردی یک شخص یا انتخاب آزاد او را تحت کنترل خود درآورند. شما، «هواخواهان متعصب» را با چشمان سرد و بی روح می بینید، کسانی که دیگر به خودشان فکر نمی کنند. ولی بخشی از یک ذهن گروهی کامل هستند و نمی دانند چگونه تصمیم بگیرند، قدرت شان را به دیگری داده اند، بدن شان را متعلق به خودشان نمی دانند و حتی به راستی از بدن شان آگاه نیستند. چاکرای هفتم درباره ی مالکیت بدن شماست.

گاهی آموزگاران روحانی در حالی که به دانش آموزان درس می دهند، بند کوچکی در تاج آنها قرار می دهند، تا در انتقال دانسته ها» یاری شان کنند. این بند ممکن است بزرگ نباشد. چنان چه این بند پس از انتقال دانسته ها از بین برود، بندی بی زیان است. برخی از «گورروهای ناخوشایندتر شاید بندشان را نگه دارند تا مطمئن شوند که شما «آموخته هایشان را دنبال می کنید» اینها، گوروها یا رهبران مذهبی ای هستند که باور دارند آموخته هایشان تنها نمونه های درست» هستند. متعصبين دینی به این سبک عمل می کنند، چه مسیحی باشد یا مورمون، کاتولیک یا یهود، هارا کریشنا، علم گرا، بودایی و مانند اینها. معمولا عده ای «متعصب» وجود دارند که سخت تحت تأثیر قرار گرفته و می خواهند همه ی دنیا را به خود فرا بخوانند. هر دین سازمان یافته ای که توانایی شما را در فکر کردن، به خودتان وانگذارد، و این مفهوم که شما نیاز دارید به طور فردی با خالق، ارتباط مستقیم داشته باشید، و خداوند، بودا یا وجود برتر (هر نامی که بخواهید روی آن بگذارید) را نادیده بگیرید، تشکیلاتی است که امکان دارد برای شما خوب نباشد. بین دین و معنویت تفاوتی وجود دارد. آیا این تشکیلات برای شما خشم و آزردگی به وجود می آورد؟ اگر این طور است آن را رها سازید و بخشایش به ارمغان آورید.

 آیا در زندگی تان این تجربه را داشته اید که کسی شما را وحشت زده کرده و ترس به دل شما انداخته باشد و بکوشد تا به شما بباوراند که اگر این یا آن کار را نکنید، خداوند شما را دوست نخواهد داشت و به جهنم خواهید رفت، شما گناهکارید، و ارزش عشق خداوند را ندارید. نگاهی به این باورها بیندازید. نظام مقتدرانه ی کلیسا ۔ یعنی کنترل. آیا شما از خشم، پارسایی یا ترس سرکوب کننده خبر دارید؟ کسانی بودند که با اختلال در چاکرای هفتم عمل می کردند. آنها تلاش می کردند تا چاکرای هفتم دیگران را سرکوب و کنترل کنند، تا جلوی خواست و اراده ی آزاد مردم را بگیرند. تا فرمانروایی کلیسا یا حکومت را حفظ کنند، تا بتوانند بر توده ها مسلط شوند. این آن چیزی نیست که ما امروزه از مفهوم معنویت می دانیم. نظرتان درباره ی کیش الهه ها چیست؟ هر تصویری از ستمدیدگی را که ممکن است به ذهن تان برسد از بین ببرید. خوب است ستمدیدگی فردی یا حق طبیعی به یاد آورده شود تا خشم، آسیب و خیانت را به یادتان آورد و همان طور که شما را به بیشتر مصمم شدن سوق می دهد تا هشیار و آگاه شوید، نگذارد آن احساسات شما را اداره کند. این درس این دوره ی زندگی نیست. اراده، حق طبیعی شماست.

نه تنها نهادهای معنوی، بلکه شرکت ها نیز گاهی تلاش می کنند تا با چاکرای تاج شما بند برقرار کنند. آنها ذهن گروهی را تشویق می کنند تا شما برای سود شرکت» کار و زندگی کنید. تعصب گرایی نیز همین کار را می کند. به تصویرهایی که ممکن است درباره ی ارتش، نیروی شبه نظامی، گروه های طرفدار آزادی سقط جنین، گروه اهی مخالف سقط جنین، فعالان حقوق همجنس بازان و طرفداران آزادی زنان وجود داشته باشد، نگاه کنید. تأثیرات را همان زمان که به ذهن می آید از بین ببرید. بدانید و اطمینان حاصل کنید که در طول زندگی، اراده ی آزاد و آزادی انتخاب برای خود شماست، در پیوندتان با خداوند، و حق تان برای داشتن این پیوند.

نگاهی به بعضی از هنرمندان بیندازید. موانع خلاقیت آنها را بنگرید. شاید آنان به روح اجازه نمی دهند روی آنها کار کند. درباره ی کمبود الهام خودتان فکر کنید. فقدان الهام الهی یکی از ویژگی های چاکرای هفتم مختل است. گیجی، عامل ناتوانی برای تصمیم گیری است این به این معناست که کس دیگری تلاش می کند به شما بگوید که چه کار کنید. در وضعیت های دشوار کسانی که معنویت را نادیده گرفته و در برابر آن قد علم می کنند، دچار ناخوشی و بیماری های مرگباری خواهند شد. گاهی آنها گرفتار بیماری ای می شوند که باعث هشیاری شان شده و به آنها فرصت می دهد، تا نگاهی به سرتاسر زندگی بیندازند، تا ارزش ها را بیابند، تا فراتر از دنیای فیزیکی و مادی به جستجوی چیزی والاتر بروند. این پیام اغلب به منزله ی بیدار شدن است، آن شخص را فرا می خواند تا دورتر برود و به بالا برسد، دلبستگی های سطحی را رها کند، بالاتر بیاید و ارتعاش هایش را بالا ببرد. اکنون آن هنگام است.

گاهی مشکلات مغزی می باید با تعطیل کردن چاکرای هفتم حل و فصل شوند. هر تصویر منفی را که ممکن است به ذهن بیاید با توجه به بی ارزش بودن آن در برابر پیوند داشتن با خداوند از بین ببرید. شما تا حالا خیلی عاشقانه و با ارتعاش های بالا عمل کرده اید، و از این به بعد نیز همین کار را انجام می دهید. ارزش های خود را به یاد آورید تا آرامش داشته باشید، رهنمودهای الهی را دریافت کرده و ارتباط کامل را حس کنید.

آیا شما باورهایی درباره ی معنویت و آنچه به معنی شخصیتی معنوی» است دارید؟ «معنویت به این مفهوم است که شما در همه ی زمان ها نیاز دارید زیبا باشید. کسی نمی تواند خشمگین باشد و در عین حال روحانی». آیا شما باورهایی درباره ی رابطه ی غذایی که می خورید و معنویت تان دارید؟ «شما نمی توانید پیاز یا سیر بخورید و معنوی باشید. شما نمی توانید گوشت بخورید و ارتعاش های بالایی داشته باشید. شما باید این را بخورید، شما باید آن را انجام دهید». الساعه نگاهی به برخی از این باورها بیندازید. بعضی از اینها شاید کاملا برای شما معتبر باشند، ولی لازم نیست باورهای کس دیگری را درباره ی آنچه او روی آن کار کرده است بپذیرید، یا باورهایی از گروه های غذایی گوناگون. باورهای شما درباره ی داشتن شخصیتی معنوی چیست؟ خندیدن در همه حال ؟ آیا روحانی بودن به معنی این است که شما سیال هستید، غیرزمینی شده اید؟ آیا شما باور دارید که موجودیت شما همان بدنتان است و در این صورت دیگر موجودی روحانی نیستید و به همین دلیل کیفر می بینید؟ آیا بر این باورید که محدودیت ها و قید و بندهایی وجود دارد؟ برخی از باورهای شما شاید بسیار، بسیار نامشهود باشد. باورهایی که از زمان کودکی به دست آورده، یا در طی زمان مجذوب آن شده اید. اکنون ببینید آیا طوری پذیرفته شده اید که روحی متعلق به خود داشته باشید، آیا کسانی پیرامون تان هستند که بر این باور باشند که شما بایستی طبق نظریه ای مشخص عمل کنید اینکه باید با روشی شناخته شده عمل کنید تا روحانی شوید، تا ارتباط برقرار شود؟ آیا شما اجازه دارید مخالفت کنید؟

معنویت شما، راه شما، از آن خودتان است. این همان چیزی است که برایتان هر کاری می کند. شاید برای فلانی در خیابان، یا کس دیگری کار نکند، ولی اگر برای شما کار می کند ارزشمند است. ما برای رشد این معنویت مورد پشتیبانی قرار نگرفته ایم. ما حمایت و تشویق شده ایم تا همیشه تأیید کنیم که وابسته به یک گروه باشیم. مطمئنا این چیز خوبی است اگر گره ای از کار ما بگشاید! همیشه به یاد داشته باشید آن چیزی که برای شما کار می کند شاید برای کس دیگری کار نکند. باورهایتان را در گلوی دیگران فرو نکنید یا در چاکرای هفتم شان نکوبید! تصویر «آتش و دوزخ» را به یاد آورید. واعظین روی منبر تلاش می کنند تا باورهایشان را بر شما بکوبند، بر تاج شما! بگذارید این تصویر دور شود.

صدا درمانی برای چاکرای هفتم سکوت است. لحظه ای تأمل کنید و سکوت را حس کنید، پیوند آن را با الهیات خود احساس کنید، بالاترین آگاهی، آرامش و صلح را دریابید. تصور کنید شما در بالای کوه هستید، جایی که می توانید همه چیز را ببینید. همه چیز برای شما روشن است. هیچ آشفتگی خاطری وجود ندارد، تنها صلح، سکوت، آرامش روی بالاترین قله ی کوهستان، بالاترین جایی که می توانید به سرچشمه دست پیدا کنید، به خداوند. چهره ی خود را به روی شگفتی هایی که هر روز روی می دهد بگشایید، این همان هدیه است، هدیه ی چاکرای هفتم متعادل.

روش های پاکسازی و به تعادل رساندن چاکرای پنجم

تقریبا هر روز با افکار نگران کننده ای مواجه می شویم. ما اغلب با افراد و موقعیت هایی مواجه می شویم که به نوعی در ما احساس ترس و نگرانی ایجاد می کند. در نتیجه ما انرژی ترس را به درون چاکرای مان جذب می کنیم. به همین دلیل فکر خوبی است که هر روز چاکراهایتان را پاک کنید. درست همان طور که هر روز صبح صورتمان را می شوییم بگذارید انرژی وجودتان از این پاکسازی مداوم بهره مند شود. شفاف سازی چاکراها دو مرحله دارد:

1. پاکسازی: رها کردن چاکراها از افکار منفی، وابستگی ها، بندها و گره های اتری

2. تعادل چاکراها: بزرگ کردن چاکراها به طوری که همه آنها به یک اندازه باشند.

شما می توانید ترکیبی از یک یا چند مورد از روش های زیر را برای متعادل کردن چاکرای خورشیدی استفاده کنید.

مدیتیشن و مراقبه

ابتدا محلی آرام پیدا کنید که بتوانید تنها باشید یا کسی مزاحم افکار شما نشود. این مکان می تواند گوشه ای از اتاق خواب، حمام، باغچه، یا حتی خودرو باشد. سپس راحت بنشین. نیازی نیست که پاهایت را در وضعیت ناراحتی قرار دهی یا چهار زانو بنشینی. آرامش درونی کاری طاقت فرسا نیست. درحالتی طبیعی که راحت هستید بنشین یا چشم هایت را ببند یا نگهات را به زیر بیندازید تا مسائل بیرونی حواست را پرت نکنند. سپس دو سه نفس عمیق بکشید. از دهان نفس بکشید و از بینی بیرون بدهید. وقتی نفستان را فرو می دهید آن را چند ثانیه نگه دارید و سپس آن را به طور کامل بیرون بده.

درحال مراقبه، نفس یا خود درونی ممکن است تلاش کند حواستان را پرت کند. او این کار را می کند چون می ترسد شما به آرامش فکری برسید. اگر به آرامش برسید و دیگر نترسید، نفس تمام نیروی خود را در مهار وجود شما با ترس و هراس ها از دست خواهد داد. از این رو نفس ذهن شما را زیر ضرب افکاری در مورد چیزهای کم اهمیت، صورت حساب ها، ترافیک، درگیری ها و جسم می کند. بسیار مهم است که با نفس خود نجنگید و از دست آن عصبانی نشوید. خشم و عصبانیت به نفس حقانیت و قدرت می دهد. در حقیقت، این چیزی جز توهمی کابوس وار نیست.

مراقبه صبحگاهی برای پاکسازی چاکرای تاجی

نفس عمیق دیگری بکش و توجه خود را به درون و بالای سرت متمرکز کن. این چاکرای تاجی توست. مرکز انرژی که با خود برتر و ذهن آگاه جهانی تو مربوط است. حلقه شکوهمند ارغوانی را که مانند پروانه شگفت انگیزی به زیبایی فراز بدن تو می چرخد ببین یا حس کن. اگر لکه هایی از ترس و نگرانی در چاکرای تاجی خود حس کردی، همین حالا با گفتن این جمله آنها را پاک کن: «من هم اکنون می خواهم که نور روح مقدس وجودم تمام موانع در راه آگاهی و هدایت الهی را از پیش پای من بردارد. من از تمام موانع در راه گوش کردن به خود برتر، خدا و فرشتگان رها میشوم »

نفس عمیق دیگری بکش و این جمله تأكیدی را ادا کن: « من میدانم که با پیروی از راهنمای معنوی درونی ام به طور کامل در امان و ایمن هستم. من میخواهم که این راهنما مرا به سوی فرصت های زیبایی که من در آنها سرشت حقیقی خود را به صورت وجودی نیرومند و عاشقانه و سرشار از معنویت آشکار کنم، هدایت کند. من میشنوم، من اعتماد می کنم و همان طور که هدایت شده ام عمل می کنم. من میشنوم، من اعتماد می کنم، من همان طور که هدایت شده ام عمل می کنم. من اعتماد می کنم »

حالا به طور کامل نورانی شده ای و آماده روزی پرهیجان هستی که در آن آگاهی معنوی تو به طور کامل بیدار و فعال باشد. همان طور که در طول روز نفس های عمیق می کشی، انرژی وجودی تو مدام سرشار

می شود و چاکراهایت به طور مداوم متعادل و پاک می شوند.

خدا، فرشتگان و روح مقدست را برای نیروی بیداری معنوی سپاس گو و تصریح کن که این حق توست که در زیبایی گرم و درخشان خود حقیقیات فرو روی. تو کامل هستی، بی نقص و عالی و تو خیلی خیلی دوست داشتنی هستی؟

مراقبه شبانگاهی چاکرای تاجی

پس از نفسی بسیار روح افزا و عمیق و پاک کننده، حالا به سراغ گشودن چاکرای تاجی میروی که بر فراز بدن جسمانی، هاله ای و اتری تو قرار دارد. همان طور که ارتباط ابدی خود را با تمام هستی تحسین می کنی، چند نفس عمیق بکش.

چاکرای تاجی خود را پاک و درخشان ببین یا حس کن. حلقه بنفش ارغوانی در قسمت بالایی درون سرت.

بگو: « من با اطمینان کامل می خواهم که جریان مداوم خرد الهی همین حالا در خود آگاه من جریان پیدا کند. من این هدایت الهی را دوست دارم و به آن خوشامد می گویم، من می خواهم در تمام زمینه ها به خرد برتر خود دست یابم، من لایق خیر و نیکویی هستم. من لايق عشق و مهر هستم. من استحقاق موفقیت و کامیابی را دارم »

حالا آماده خوابی آرام و شفابخش هستی که سرشار از رؤیاهایی عالی از زیبایی و خرد بالنده است. خانه خود را در میان نوری سفیدرنگ ببین یا حس کن و از چهار فرشته نگهبان بخواه تا در طول شب در اطراف خانه ات باشند. امکان ندارد هیچ آسیب و گزندی بتواند از نگهبانی هوشیارانه این نگهبانان قابل اعتماد بگذرد. حالا در امنیت کامل می توانی بروی و استراحت کنی. از فرشتگانت، خود برتر، روح مقدس و خداوند برای تمام آنچه هستی و داری سپاسگزاری کن. تو برای شبی فوق العاده و خوابی عمیق و آرام و کامل آماده هستی، خوابی که برای فردا صبح تو را سرحال و پرتوان خواهد کرد.

شب به خیر، خواب های خوب ببینی.

طبیعت درمانی

زمانی را به تنهایی روی قله ی کوهی، در تفکر، آرام بگذارنید. قله یک کوه، بلندترین جایی است که شما می توانید کالبد خویش را به آنجا برده، با خدا ارتباط برقرار کنید تا شکوه و همبستگی کیهان را درک کنید.

صدا درمانی

به هر موسیقی ای که شما را به خاموشی رهنمون می شود گوش فرا دهید، زیرا سکوت، درمانی است برای چاکرای هفتم. آرام کردن ذهن به شما اجازه می هد تا رهنمودها را بشنوید و خرد الهی را بشناسید. از نظر آوایی می توانید “m” را بخوانید یا آن را در کلید B بخوانید. یک مانترا برای چاکرای هفتم Aum است که به صورت om خوانده می شود، هجای مقدس که مطلق بودن را نمایش می دهد.

رنگ درمانی

ابعاد روحی وجود، مورد بهره قرار می گیرد. شما می توانید از سفید که همه ی رنگ های طیف نور را دربردارد بهره بگیرید. این نور زندگی را در تمام ابعاد به سطح بالاتری ارتقا می دهد و ما را پذیرای نور الهی، دانش و شفا می کند. طلایی نیز یکی از رنگ های چاکرای هفتم است که ویژگی های نور سفید ولی با شدت کمتر را دارد. طلایی بالاترین ارتعاشی است که بدن فیزیکی بدون احسا خلا برای مدت های مدید می تواند تحمل کند (احساس تهی شدن).

رایحه درمانی

چاکرای هفتم لوتوس، میخک، رایحه های مورد استفاده برای بازگرداندن، برانگیختن و گردآوردن انرژی های سوسنبر، کندر و دارچین هستند.

برای استفاده از روغن ها اسانسی جهت متعادل کردن چاکرای هفتم سه راه دارید:

1. استفاده از دستگاه دیفیوزر یا بخور سر:

 2 تا5 قطره یکی از روغن های بالا را در دستگاه دیفیوزر بریزید و در حین یوگا و یا مدیتیشن مربوط به این چاکرا دستگاه را روشن کنید و اجازه دهید عطر سحرانگیز این گل ها و گیاهان در خانه پخش شود.

2. ماساژ: 

1 قاشق غذاخوری روغن هسته هلو و 2تا 5 قطره از یکی از روغن های بالا را با هم مخلوط نموده و پیش از یوگا و یا مدیتیشن مخصوص این چاکرا بر پشت ساق پا ماساژ دهید.

3. اسپری:

 3 قاشق غذاخوری آب یا گلاب را به 10 تا 15 قطره از یکی از روغن های بالا مخلوط نمایید و پس از بهم زدن و پیش از شروع یوگا یا مدیتیشن مخصوص این چاکرا در هوا اسپری کنید.

خرید روغن های اسانسی مخصوص چاکرای هفتم

بازتاب شناسی

نقطه های فشار را کاملا در بالای انگشت بزرگ پا و بالای انگشت بعد از آن پیدا کنید. در حرکتی چرخشی ماساژ دهید، فشار ثابتی را به کار بگیرید، تا انرژی های چاکرای هفتم برانگیخته شود و هر گرفتگی را از بین ببرد.

سنگ های قیمتی و کریستال ها

الکساندریت، کوارتز بنفش، آمترین، دسیترین، الماس، فلورایت ارغوانی، در کوهی، سلنیت، ساجیلیت.

خواص هر کدام از سنگ ها

الکساندریت

به بازسازی درونی و بیرونی کمک می کند؛ تأثیر مثبتی روی دستگاه عصبی، طحال و لوزالمعده دارد؛ به تنظیم ذهنی و احساسی بدن کمک می کند؛ به دگرگونی و بازسازی روحی کمک می کند؛ بالاترین توان های شکوفا شدن را بازتاب می دهد؛ سعادت و شگفتی های خوشایند، شادمانی و یگانگی با زندگی را بر می انگیزد.

کوارتز بنفش

 به دستگاه گردش خون انرژی می دهد و آن را پالایش می کند و آشفتگی ذهنی را رها می سازد؛ آگاهی را در همه سطوح پاک و تازه می کند؛ توهم را از بین می برد، الهام درونی را افزایش می دهد، مدیتیشن عمیق و انتقال را تشویق می کند؛ به حفاظت از تأثیرات منفی کمک می کند؛ توانایی را برای شفا یافتن و تجربه ی عشق الهی افزایش می دهد.

آمترین

 برای به دست آوردن خرد والاتر از راه مدیتیشن و با بهره گیری از دانسته های بالاتر سیاره ی زمین برای زمینی شدن مورد استفاده قرار می گیرد؛ پایداری و هماهنگی بیشتری برای زندگی به ارمغان می آورد؛ سردرد و افت روحی را کاهش می دهد؛ ویژگی های کوارتز بنفش و سیترین را درهم می آمیزد.

 سیترین

 سنگی عالی برای شفابخشی بیماری های کلیه، قلب، اندام های هضم، راست روده و کبد است. به بدن کمک می کند زهرابه ها را از بین ببرد؛ رفتار خودویرانگری را کاهش می دهد و احساسی از پایداری را تلقین می کند؛ عزت نفس را بالا می برد و هماهنگی با خود برترتان را افزایش می دهد؛ باعث برکت می شود و به شما کمک می کند در زمان حال زمینی شوید. الماس: توانایی های بالاتر ذهنی را افزایش می دهد؛ ارتعاش شفابخش اصلی را نگه می دارد و هنگامی که در پیوند با جواهرات دیگر به کار می رود، نیروی شفا دهندگی آنها را افزایش می دهد؛ منفی بودن را از بین می برد؛ جسم و میدان هاله ی شما را پالایش می کند؛ جنبه های درونی «خدای گونه» را بزرگ و فعال می کند.

 فلورایت ارغوانی

 انرژی قابل دستیابی را زمینی می کند؛ عامل پیشرفت آگاهی است، تمرکز حواس بیشتر و مدیتیشن ژرف تری ایجاد می کند؛ به شما کمک می کند تا مراتب بالاتر را درک و مفاهیم ماوراء طبیعی را بیشتر جذب کنید و ارتباط روشن تر را با خود برترتان برقرار کنید و ارتعاش های نیرومند شفابخش را که حسی ژرف از راحتی و آرامش پدید می آورد نگه دارید. ساجیلیت

 قلب را قوی و به تندرستی جسمی و پالایش بدن کمک می کند؛ کمک می کند آگاهی روحی تان رابه کنش های جسمی مربوط کنید؛ احساسات را آرام می کند و تنش را کاهش می دهد؛ ویژگی حفاظتی قوی دارد که به شما اجازه می دهد حساسیت و آگاهی خودتان را از خویشتن افزایش دهید؛ مدیتیشن عمیق را تسهیل می کند.

یوگا درمانی

همه ی شکل های یوگا به باز شدن چاکرای هفتم می انجامد. به بیدار کردن خودآگاهی برتر شما، تجربه ی «یکی بودن با کیهان» و خدای همه ی آفریده ها.

وضعیت های پیشنهادی یوگا

دستگاه ایمنی: وضعیت سکون، چرخش ستون مهره ها، احترام به خورشید و درخت.

تمرین های بدنی و تنفسی تمرین بدنی همگانی، مالش دادن بالای سر

در حالی که در وضعیت راحتی هستید، به آرامی سرتان را در حرکتی چرخشی به سوی راست مالش دهید. این کار جریان خون را تحریک می کند و به باز شدن چاکرای هفتم کمک می کند. این عمل را ۱۵ ثانیه انجام دهید.

وضعیت یوگا: وضعیت آرامش

۱) به پشت دراز بکشید، ساق پاها کشیده (ولی نه سفت)، پاها به اندازه ای که راحت باشید با فاصله و هر کدام از آنها به آرامی به طرف بیرون متمایل باشد.

 ۲) بازروها را در کنار دو طرف بدن راحت کنید، در فاصله ای که راحت باشید، هر تنشی را از دست ها رها کنید.

۳) روی تنفس تمرکز کنید. نفس های عمیق جان بخشی بکشید و به درون بدهید. تنفس در وضعیت مثبت، انرژی را پاک می کند. نفس را بیرون بدهید، تا هر تنش یا زهرابه ای را رها کنید.

 ۴) هنگامی که تنفس شما به حالت نرم، سبک و موزون انجامید، روی بخش های جداگانه ی بدن تمرکز کنید. آنچنان که تنش در هر ناحیه، همین اکنون از بدن رانده شود، با رها کردن بدن به طور کامل، راحت شوید. یک راه انجام این کار این است: ابتدا با کشش (انقباض عضله به درون) هر بخش بدن و نگه داشتن این کشش و سپس رها کردن آن. (این روش انقباض و رها کردن کشش خوانده می شود) راحت شدن به صورت زیر است: با پاها شروع کنید و به ترتیب زیر تا پایان ادامه دهید: پاها، ماهیچه های ساق پا، جلوی ران ها، پشت ران ها، لگن خاصره، شکم، پشت تحتانی، قفسه ی سینه، پشت بالایی، انگشت ها، دست ها، جلوی بازوها، بالای بازوها – جلو و پشت شانه ها، گلو، گردن، آرواره، لب ها، زبان، چشم ها، ابرو، پوست سر.

 ۵) تمرکز روی تنفس را ادامه دهید، ذهن را آرام کنید. ببنید آیا در قسمت هایی از بدن باز هم تنش وجود دارد، تنفس خود را مجددا روی این قسمت ها متمرکز کنید تا تنش ها از بین بروند.

6) تا آنجا که وقت دارید به تمرینات فوق ادامه دهید.

جمع بندی

چاکرای هفتم مرکز اراده شماست. بدون تعادل این چاکرا شما نمی توانید چاکراهای دیگر را به تعادل برسانید. برای متعادل سازی این چاکرا روش های متفاوتی از مدیتیشن تا رایحه درمانی وجود دارد.

امتیاز شما به این مقاله

میانگین امتیازات ۵ از ۵

مطالب مرتبط

skintest hairtest
جست و جو
دسته بندی
حساب کاربری
0 محصول سبد خرید