شما هیچ آیتمی در سبد خریدتان ندارید.

درس اول:تعریف طب و ارکان طب سنتی
توسط نارین گل 1396/5/11 15:05 توضیحات

تعریف طب:

طب دانشی است که با آن حالات بدن انسان از لحاض تندرستی و نبود آن، شناخته میشود و هدف از آن ، حفظ تندرستی موجود و تلاش برای بازگرداندن آن است وقتی که از دست برود.
بر اساس تعریف فوق وظیفه اصلی پزشک حفظ تندرستی و سلامتی انسان میباشد و درمان در اولویت بعدی قرار دارد
.
تقسیم بندی طب:

الف: نظری

ب: عملی

طب نظری (علوم پایه) شامل:

1. امور طبیعی (آناتومی و فیزیولوژی)

2. اسباب و علل (فیزیوپاتولوژی و اتیلوژی)

3. دلایل و علائم (علامت شناسی یا سیمولوژی)

امور طبیعی

امور که هستی، قوام و کمالات جسمی انسان بر آن استوار است که شامل:

ارکان یا عناصر بنیادی

امزاج

اخلاط

اعضا

ارواح

قوا

افعال

ارکان (عناصر یا ذرات بنیادی
)
رکن یا عنصر جسم بسیطی است که به غیر خود تجزیه نمیشود و تشکیل دهنده اجزای اولیه همه موجودات است.
(ذره بنیادی)
4 رکن یا ذره بنیادی:

خاک، آب، هوا، آتش

استفاده از کلمات فوق برای نزدیک سازی به ذهن بوده و منظور خاک، آب، هوا و آتش متعارف نیست.

خاک عنصری: سرد و خشک، آب عنصری: سرد و تر، هوا عنصری: گرم و تر، آتش عنصری: گرم و خشک

بنابراین هر چه درصد ترکیب این عناصر بنیادی در بدن افزایش یابد خاصیت مربوط به آن عنصر نیز در بدن افزایش میابد. سردی یعنی کاهش حرکت جنبشی ذرات جسم و گرمی برعکس آن. سردی باعث نزدیک شدن ذرات جسم و تراکم آنها ودر نتیجه سنگینی در جسم می شود و گرمی بر عکس آن. تری یعنی انعطاف پذیری و شکل پذیری جسم و خشکی برعکس آن.
نتیجه چه می شود؟

عنصر خاک باعث می شود جسم سرد و تر، سنگین تر و جامد است. عنصر آب جسم را سرد، سنگین (ولی سبک تر از خاک) و قابل شکل پذیری و سیالیت می کند. عنصر هوا جسم را متخلخل، سبک، لطیف و قابل تصاعد می کند. عنصر آتش باعث افزایش شدید فاصله ذرات از هم و در نتیجه سبکی زیاد و نفوذپذیری قوی میشود.
وظایف ارکان چهارگانه

خاک عنصری: ایجاد پایداری و شکل دهی و استحکام اجسام

آب عنصری: ایجاد توانایی شکل پذیری و قبلیت انعطاف و سیالیت در اجسام

هوای عنصری: ایجاد تخلخل و فاصله بین ذرات جسم

آتش عنصری: ایجاد لطافت، سبکی، افزایش حرکت و نفوذپذیری و کاهش شدت سردی

دو عنصر خاک و آب در بوجود آمدن و سکون اعضا و اندامها نقش داشته در حالیکه دو عنصر هوا و آتش در فعالیت ها و حرکات اندامها نقش دارند.

مثال 1: در چدن، خاک عنصری زیادتر بوده لذا کیفیت خشکی آن بیشتر است و در نتیجه محکم اما شکننده است ولی در فولاد هوای عنصری زیادتر بوده در نتیجه قابلیت انعطاف آن بیشتر است.

مثال 2: وجود آتش عنصری زیادتر از حد طبیعی در فرد، باعث فعالیت سریع و زیاد و عصبی شدن میشود.

مثال 3: افزایش آب عنصری در اسفنکتر تحتانی مری با کاهش تونوسیته عضله باعث شل شدن و بیماری رفلاکس معده به مری میشود.

نظرات کاربران

برای ثبت نظر باید در سایت ثبت نام نمایید و یا وارد شوید.

اینجا را کلیک کنید تا وارد شوید