چرا با وجود درخواست من برای تغییر رمز حساب کاربری، پیامک یا لینک برای من ارسال نشده است؟

اگر شماره همراه خود را برای ارسال مجدد رمز وارد کردید، ابتدا چک کنید که حتما اعداد با کیبورد لاتین (09123456789 به این شکل ) وارده شده باشد. در صورت عدم ارسال کمی صبور باشد، رمز حداکثر تا سه دقیقه برای شما ارسال خواهد شد در صورت عدم ارسال ، گزینه ارسال مجدد کد را در قسمت فراموشی رمز بزنید تا رمز جدید دوباره برای شما ارسال شود. ارسال لینک بازیابی ایمیل هم در موارد بسیار کمی ممکن است با کمی تاخیر برای شما ارسال شود. در صورت ارسال نشدن ایمیل پیش از تلاش مجدد برای ارسال لینک بازیابی رمز، قسمت spam ایمیل خود را چک کنید.