می‌توانم سفارش را تلفنی ثبت کنم؟

خیر، ثبت سفارش فقط به صورت اینترنتی مقدور می‌باشد.