می‌توانم سفارش خود را در محل پرداخت کنم؟

ساکنین شهر تهران می‌توانند سفارش خود را در محل پرداخت کنند اما متاسفانه برای شهرستان در حال حاضر این امکان وجود ندارد و دوستان عزیز شهرستانی می توانند از طریق درگاه بانکی به سادگی سفارششان را ثبت کنند.