آیا در تمام ساعت شبانه‌ روز می‌توانم سفارش خود را ثبت کنم؟

بله، در هر ساعت از شبانه روز و ایام هفته می‌توانید سفارش خود را ثبت نمایید.