آیا جدا از ثبت سفارش نیاز است برای اطمینان از درستی آن با فروشگاه اینترنتی نارین گل تماس بگیرم؟

خیر، تمامی مراحل از طریق پیامک به اطلاع شما خواهد رسید.