آیا امکان ویرایش مشخصات کاربری و ایمیل من وجود دارد؟

بله، در صورت ثبت نام کردن در سایت هر زمانی که بخواهید می توانید به سادگی تمام اطلاعات موجود از جمله ایمیل و آدرس خود را ویراش کنید.