آیا امکان خرید حضوری وجود دارد؟

خیر. نارین گل یک فروشگاه اینترنتی است و فلسفه فروشگاه اینترنتی خرید به صورت آنلاین و ارسال است که بسیار می تواند روند خرید را سریع تر کند و از طرف دیگر در حمل و نقل شهری نیز بسیار موثر باشد.