دسته‌بندی نشده

به دنبال ارتقای قدرت رقابت پذیری

 • برگزاری جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی یکی از راهکارهایی است که در ستاد توسعة علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی به کار گرفته شده است تا بتوانیم فناوری را با گیاهان دارویی همراه کنیم و شاهد رشد و شکوفایی این بخش باشیم. در این جشنواره و نمایشگاه طیف بسیار وسیعی از شخصیت های حقیقی و حقوقی حضور می یابند؛ مخاطبان اصلی دومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی ایران به صورت عام مردم و به طور خاص شرکت ها، مؤسسه های خصوصی و دولتی دانش بنیان، پژوهشگران، صاحبان صنایع، کارآفرینان و سرمایه گذاران علاقه مند به سرمایه گذاری در این حوزه هستند. همچنین در جشنوارة گیاهان دارویی پزشکان، تولیدکنندگان فرآورده های گیاهی و دارویی، مخترعان و فناوران مرتبط با جشنواره، دانشجویان و سایر متخصصان علاقه مند به استفاده از گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، فرآورده های طبیعی و ارتقای فرهنگ جامعه در مورد گیاه درمانی، روش های علمی طب سنتی و طب مکمل ارائه شده در بازار حضور می یابند. از دیگر شرکت کنندگان در این مراسم، شرکت های خصوصی دارای فناوری یا توانمندی های فناورانه در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، نمایندگان مؤسسه ها، پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی وآموزشی دولتی و غیر دولتی، پردیس ها، دانشکده ها، پژوهشکده ها و آموزشکده های کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی دولتی و غیر دولتی، نخبگان عضو بنیاد ملی نخبگان کشور، شرکت های دانش بنیان تعدادی از گروه های شرکت کننده در این جشنواره و نمایشگاه ملی هستند. همة دست اندرکاران و فعالان عرصة گیاهان دارویی در این جشنواره و نمایشگاه گردهم می آیند تا دانش، ایده ها و فناوری های جدید را به اشتراک بگذارند. شرکت کنندگان در پی صنعتی شدن فرآورده های خود هستند تا راه های جدیدی در زمینة گسترش استفاده و صادرات گیاهان دارویی پیش رو قرار گیرد. حضور شرکت های دانش بنیان یکی از راهکارهایی است که برای هر چه مؤثرتربودن جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی در نظر گرفته شده است. این شرکت ها می توانند امکان ارتباط دانش آموختگان، دانشگاه ها و تولید کنندگان و صنعتگران را به شکل مناسبی برقرار سازند. یکی از بخش های بسیار مهم در دومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی، برگزاری کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی است تا زمینه های مختلف این جشنواره متبلور شود. برای ارائة کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی، کارگروه توسعة فناوری و کارآفرینی ستاد چندین جلسة تخصصی را در زمینة تعیین سخنران ها، عناوین و موضوع های قابل ارائه در جشنواره برگزار نموده است.
  از جمله:
  • آشنایی با بازارهای هدف گیاهان دارویی در سطح ملی وبین ا لمللی
  • چالش های پیش رو در صنعت گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
  • انواع روش های انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری های مشترک
  • نقش فناوری های نوین در کشت و اصاح گیاهان دارویی در راستای اقتصاد مقاومتی
  • استراتژی و اصول بازاریابی برای محصولات سالم و ارگانیک(ایجاد شبکه های ملی تولید و توزیع)
  • اصاح سبک زندگی بر اساس اصول ششگانة طب سنتی ایران و…
  از دیگر اهداف این کارگروه:
  • اعمال مدیریت صحیح و بکار گیری دانش روز
  • استفاده از فناوری های نوین
  • توسعة متوازن زنجیرة علم تا ثروت
  • کارآفرینی و ایجاد فرصت های جدید شغلی
  • توجه به الگوی کشت و کاهش هزینه های تولید
  • برنامه ریزی برای مشارکت در ارتقای سهم ایران در بازار های جهانی از طریق تقویت بنیان اقتصادی و تجاری شرکت های دانش بنیان
  • ارتقای قدرت رقابت پذیری در بازارهای ملی و بین المللی
  • تجاری سازی فناوری های ایجادشده در حوزة گیاهان دارویی
  • توسعة هماهنگ و پویای بخش های تحقیق و توسعه و…
  بر اساس آینده پژوهی و آینده نگاری ها و برنامه ریزی های به عمل آمده در کارگروه توسعة فناوری و کارآفرینی، در زنجیرة ارزش گیاهان دارویی و طب سنتی 6 حوزة تخصصی در نظر گرفته شده است. مشاوره، تحقیق و پژوهش و مراکز طبی، آموزش و ترویج، بهره برداری و عمقی سازی کشت، صنعتی سازی و اقتصاد و بازرگانی عناوین این حوزه را تشکیل می دهند که پروژه های بسته های کارآفرینی، استانداردسازی مشاغل و شایستگی های شغلی و آموزشی نیز از خروجی های این کارگروه است که این اهداف را در پی دارد:
  • تأمین اطلاعات و پاسخگویی به پرسش ها و ابهامات
  سرمایه گذاران متقاضی فعالیت در این بخش
  • هدایت ثروت به سمت بازار و اقتصاد باثبات و رو به رشد
  گیاهان دارویی
  • حفظ ذخایر ژنتیکی گونه های گیاهی پرتقاضا در بازار داخلی و بین المللی
  • افزایش بهره وری منابع آبی و زمین های درجة 2 و 3 با کشت های جایگزین
  • هدایت اعتبارات ملی در بخش های مولد و حامی سامت و
  محیط زیست از طریق حمایت از سرمایه گذاران در بخش های مولد همچنین تدوین استانداردهای شغلی به این شرح است:
  تدوین هم زمان بزرگ ترین دسته از استاندارد های شغلی و شایستگی کشور بر اساس نیاز های بازار کار فعلی و مشاغل نو و پیشرفته، با روش های جدید استاندارد سازی شغلی با برنامه ریزی ستاد توسعة علوم و فناوری گیاهان دارویی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به انجام رسید. در روند تدوین این استاندارد ها بیش از 50 نشست برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت و پایش تدوین ها برگزار گردید و نهایتاً تعداد 134 استاندارد در 7 بخش اصلی زنجیرة ارزش گیاهان دارویی طب سنتی و 12 گروه کاری با مشارکت بیش از 100 محقق، صنعت گر، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، بازرگانان و فعالان اقتصادی نهایی گردید که آمادة پرده برداری و استفادة عملیاتی هستند. عناوین شغلی گیاهان دارویی و طب سنتی شامل صنعت، فرآوری اولیه، مشاوره و خدمات، طب سنتی، بازرگانی، تحقیقات و فرمولاسیون، مدیریت تولید گیاهان دارویی ارگانیک می باشد. در این جشنواره بخش «فن بازار تخصصی گیاهان دارویی و طب سنتی » پیش بینی شده است تا فضای مناسبی برای معرفی و عرضة فناوری ها و توانمندی های تکنولوژیک فراهم شود.

   

  اگر از خواندن این مقاله لذت بردید، آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  دیدگاهتان را بنویسید