دسته‌بندی نشده

دیم زارهای کم بازده ظرفیتی مهم برای توسعة کشت گیاهان دارویی

 • جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی حرکتی بسیار خوب است و می تواند شروع یک اتفاق مؤثر باشد. یکی از بزرگ ترین ویژگی های این جشنواره حضور گستردة شرکت های دانش بنیان است که می تواند استفادة علمی از گیاهان دارویی را موجب شود. البته امیدوارم این جشنواره جنبة جهانی به خود بگیرد و حضور شرکت های خارجی در این عرصه را در جشنواره شاهد باشیم. چون باعث افزایش ارتباط دست اندرکاران این عرصه با همتایان خارج یشان خواهد شد. دکتر فریبرز غیبی مشاور رییس سازمان جنگل ها و مراتع کشور و مدیر اجرایی طرح ملی گیاهان دارویی در گفت وگو با ویژه نامة دومین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی ضمن بیان این مطلب گفت: ما در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و سند ملی گیاهان دارویی باید به سمتی حرکت کنیم که بتوانیم 500 هزار هکتار زیر کشت گیاهان دارویی داشته باشیم. در حالی که اکنون سطح زیر کشت حدود 40 هزار هکتار است. زمین هایی که برای این منظور استفاده می شود باید هم جزو اراضی زراعی مردم باشد و هم بخشی از اراضی ملی در قالب طرح های منابع طبیعی و توسط مجریان و صاحبان عرف محلی به این کار اختصاص یابد. وی ادامه داد: یکی از کارهای بسیار مؤثر در این زمینه تشویق کشاورزانی است که اراضی کم بازده دیم دارند. این گونه زمین ها بیش تر به کشت گندم و جو اختصاص می یابد، اما از نظر اقتصادی صرفه و توجیه ندارد. بر اساس تحقیقی که صورت گرفته است، میزان بازده مالی زمین هایی که به این شکل زیر کشت گندم و جو هستند، در صورتی که به کشت گیاهان دارویی اختصاص یابد، بازده اقتصادی و محصول آن بیش از دو تا سه برابر خواهد بود. مدیر اجرایی طرح ملی گیاهان دارویی یادآور شد: ما برای افزایش بهره وری زمی نهای کشاورزی ک مبازده به خصوص آن هایی که در شیب قرار دارند باید برنامه ریزی کنیم. زمین های کشاورزی که به صورت سنتی و غیر علمی کشت می شوند، باید با برنامه ریزی اصولی و علمی توانمندسازی شوند تا اهداف کلی کشور در زمینة افزایش تولید گیاهان دارویی به شکل جدی محقق شود. وی در مورد مشکلات موجود برای دستیابی به اهداف پیش رو گفت: یکی از مشکلات بزرگی که ما در کشور داریم فرسایش خاک است که میزان آن به طور متوسط حدود 15 تا 20 تن در هکتار و متوسط حدود 2 میلیارد تن در سال است. به این ترتیب ما در جهان از نظر فرسایش خاک مقام اول را داریم. این اتفاق هم به دلیل مدیریت نادرست در زمینة آب و خاک به وجود آمده است. ما در کشور از یک سو با بحران آب مواجهیم و از سوی دیگر کشت غیر علمی و سیستم های آبیاری سنتی باعث هدررفتن آب می شود. بر اساس مطالعات انجام شده حدود 6 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در مناطق شیب دار قرار دارد که با شسته شدن و فرسایش بسیار زیاد مواجه می شوند. تغییر کشت و جایگزینی آن به کشت گیاهان دارویی چند ساله و پایا راهکاری است که می تواند عاوه بر تثبیت خاک و کاهش فرسایش، مقادیر قابل توجهی از گیاهان دارویی مورد نیاز صنایع داخلی و صادرات و ارزآوری را برای کشور به ارمغان بیاورد. دکتر غیبی دربارة راه حل های وضعیت موجود توضیح داد: یکی از اهداف ما این است که بتوانیم از جنگل ها استفاده کنیم تا به همان نقطة ایده آل 500 هزار هکتار زمین زیر کشت گیاهان دارویی برسیم و بتوانیم در زمینة توسعة رویش گاه های این نوع گیاهان گام مؤثری برداریم. در این شیوه، برای گسترش رویش گاه ها مجریان طر حهای مرتع داری و بیابان زدایی باید فعال باشند تا امکان بیش ترین بهره برداری فراهم شود. در این زمینه هماهنگی هایی با اتحادیة گیاهان دارویی و شرکت های تولید صنایع دارویی صورت گرفته است تا امکان روند از تولید به مصرف فراهم شود. وی ادامه داد: در دنیا معیارها و شاخص هایی برای توسعة پایدار وجود دارد. در کشور ما یکی از موانع جدی برای افزایش تولید گیاهان دارویی نبود ساختار و تشکیلات مشخصی برای این کار است. در حال حاضر فقط یک دفتر در سازمان جنگل ها و مراتع وجود دارد که البته گسترة فعالیت کمی دارد. برای دستیابی به چنین هدف بزرگی باید تمامی ارگان ها و مسئولان دست اندرکار همراهی کنند تا بتوان این پروژه را به سرانجام رساند. در حال حاضر، ما در کشورمان خرید تضمینی گندم از کشاورزان را داریم، اما در زمینة گیاهان دارویی هنوز به این نقطه نرسید ه ایم. البته در این زمینه تفاهم نامه ای وجود دارد، اما هنوز جنبة عمومی و عملی به خود نگرفته است. دکتر غیبی تأکید کرد: همة ای نها در شرایطی است که ما می دانیم اکنون در جهان یکی از تجارت های پرسود که درآمد بسیار خوبی به دنبال دارد، تجارت گیاهان دارویی است. یکی از راه هایی که می تواند مسیر تولید گیاهان دارویی را به صورت مناسبی فراهم سازد، بحث نهاده های استاندارد همانند قلمه، بذر و نشا است که باید تحویل کشاورز شود تا مراحل کاشت به درستی انجام شود و نتیجة کار مشخص باشد. در حال حاضر در کشور نهاده هایی مورد استفاده قرار می گیرد که به صورت دقیق مشخص نیست از کجا به دست آمده است، از چه گونه ای است، چه مقدار مادة مؤثره دارد، در کجا کشت خواهد شد و موارد بسیار دیگر که بی پاسخ می ماند. ما برای این که بتوانیم کاشت و داشت و برداشت علمی و درس گیاهان دارویی را داشته باشیم، باید نهاده ها را شناسنامه دار کنیم و آن را به استانداردسازی مناسب و درستی برسانیم. وی ادامه داد: غیر از استانداردسازی که باید در زمینة نهاده صورت بگیرد ما باید در کشور با همراهی مؤسسة تحقیقات و سازمان جنگل ها و مراتع دست به پتانسیل یابی بزنیم تا به صورت دقیق بدانیم در کجای کشور باید چه بکاریم و چه قدر بکاریم تا انتظار چه میزان بازدهی را داشته باشیم. یعنی باید برنامه ریزی دقیق صورت بگیرد تا مرحلة کاشت با دقت صورت بگیرد و بر اساس برنامة مشخص به سمت زیر کشت بردن 500 هزار هکتار برویم.

   

  اگر از خواندن این مقاله لذت بردید، آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  دیدگاهتان را بنویسید