دسته‌بندی نشده

نگاهی به وضعیت گیاهان دارویی در ایران

 • بر اساس گزارش مؤسسة اسکریپ طی سال های قبل از ورود به هزارة سوم، رشد صنعت گیاهان دارویی را با 3/ 1 میلیارد دلار گردش مالی در سال ۱۹۹۶ برای سال های ابتدایی هزارة سوم رقمی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد پیش بینی کرده بود. این پیش بینی نه تنها بیش از میزان واقعی نبود، بلکه طی همین زمان، این صنعت، ۲۵ درصد رشد داشته است. به طور کلی مردم در کشورهای مختلف جهان از برخی نارسایی های طب مدرن خسته شده اند و به طور روزافزون به سمت داروهای گیاهی روی می آورند. زمانی که قانون ابن سینا را در غرب به آتش کشیدند و ادعا کردند شیمی ، مولکول و فیزیولوژی را شناخته اند، طب راه تازه ای را آغاز کرد. به طوری که هم اکنون طب مدرن توانایی حل بسیاری از مشکلات بشر را ندارد و طی سال های اخیر در کتاب های درسی به این موضوع اعتراف کرده اند. بر اساس گزارش بانک جهانی گردش مالی صنعت گیاهان دارویی در سال ۲۰۵۰ معادل ۵۰۰ میلیارد دلار خواهد بود. هم اکنون کشورهای مختلف به گونه ای تاش می کنند تا سهم مناسبی از این بازار عظیم داشته باشند. تولید نیمی از داروهای جهان با استفاده از گیاهان دارویی گیاهان کاربردهای وسیعی دارند که یکی از مهم ترین آن ها، استفاده های دارویی است. حدود ۵۰ درصد از داروهای تولیدشده در جهان، منشاء طبیعی دارند که با تغییراتی به عنوان دارو مورد استفاده قرار می گیرند. نیمی از این مقدار از منابع معدنی، حیوانی و باکتریایی به دست می آید و نیمی دیگر منشاء گیاهی دارد. برای نمونه، تمام هورمون های مصرفی گیاهی هستند و از گیاهان مختلفی همانند سیب زمینی مکزیکی و شنبلیله به دست می آیند. همچنین ترکیباتی مانند وین بلاستین و وین کریستین که از داروهای ضد سرطان هستند از گیاه به دست می آیند، یا گلیکوزیدهای قلبی از جملة این گروه داروها محسوب می شوند. البته امروزه ترکیب های زیادی از گیاهان به عنوان نگهدارنده و طعم دهنده در صنایع غذایی، محافظت کننده و شاداب کنندة پوست در صنایع آرایشی و بهداشتی و روغن های فرار مختلف در آروماتراپی مورد استفاده قرار می گیرند. گیاهان دارویی با بدن انسان سازگارند گیاهان دارویی به دلیل ماهیت طبیعی و وجود ترکیبات همولوگ دارویی در کنار هم، با بدن سازگاری بهتری دارند و به طور معمول بدون عوارض ناخواسته هستند. به همین دلیل به خصوص در موارد مصرف طولانی و در بیماری های مزمن، بسیار مناسب هستند. برای نمونه، گیاهان دارویی در بسیاری از اختال اعصاب و روان به عنوان بهترین انتخاب خواهند بود. بیش ترین داروهای مصرفی در سال ۱۳۸۰ با تعداد حدود ۶/ ۶ میلیارد عدد مربوط به ناراحتی های اعصاب و روان است که دارای عوارض ناخواستة بسیاری هستند، در حالی که به راحتی می توان بخش قابل توجهی از آن ها را با داروهای گیاهی جایگزین کرد. گیاهان دارویی ایران منحصر به فرد و متنوع ایران می تواند سهم مناسبی از بازار جهانی داروهای گیاهی را به خود اختصاص دهد. ایران به لحاظ تنوع اقلیمی، از تنوع زیستی وسیع و منحصر به فردی برخوردار است. این تنوع در مورد گیاهان و از جمله گیاهان دارویی به روشنی مشهود است، اما تاکنون به اندازة کافی و برابر با پتانسیل ها نتوانسته ایم از این گیاهان استفاده کنیم. گرچه در زمینة توسعة صنعت گیاهان دارویی در ابتدای راه هستیم، ولی می توانیم با برنام هریزی صحیح، بخش قابل توجهی از بازار جهانی را به خود اختصاص دهیم. شاید در ابتدای کار نتوانیم با کشورهایی که محصولات خود را به تولید انبوه رساند هاند، رقابت کنیم، اما به لحاظ تنوع گونه ای و تولید طبیعی گون ههای دارویی رقبای چندانی در جهان نداریم و در مواردی حتی ب یرقیب هستیم. همة ای نها منوط به این نکته است که دارای یهای کشور را بشناسیم و بتوانیم از آ نها استفادة بهینه نماییم. در این صورت حتی م یتوان تا ۵ درصد از تولید ناخالص ملی ( GDP ) را از این طریق تأمین نمود. اساس بهبودبخشی طب سنتی ایران بر پایة گیاهان دارویی است طب سنتی ایران با پیشینة چند صدساله ظرفی تهای بالایی در زمینة پیشگیری و درمان بیمار یها دارد که در تعامل با طب نوین می توانند بسیاری از مشکلات بهداشتی و پزشکی را حل نمایند. برای نمونه، در زمینة درمان بیماری های پوستی، اختال کبدی یا مشکلات اعصاب و روان با استفاده از طب سنتی، رو شهای درمانی مطمئن و منحصربه فردی وجود دارد که فقط در اختیار عدة معدودی است. از آ نجایی که طب سنتی ایران بی شتر بر پایة استفاده از گیاهان دارویی استوار است و استفاده از گیاهان دارویی ریشه در سنت ما ایرانیان دارد، بسط و توسعة طب سنتی در کشور ن هتنها یکی از راهکارهای گسترش صنعت گیاهان دارویی است، بلکه با توجه به توصیه های سازمان جهانی بهداشت WHO) ) یکی از روش های مناسب برای دسترسی راحت عموم مردم به طب مطمئن و ارزا نقیمت است. پژوهش در صنعت گیاهان دارویی نقطه قوت داروسازی کشور یکی از نقاط قوت برای توسعة صنعت گیاهان دارویی وجود امکانات مناسب تحقیقاتی در دانشکد ههای داروسازی ه مچنین حضور متخصصان مختلف در زمین ههای مرتبط با صنعت گیاهان دارویی در کشور است. استفاده از این امکان می تواند باعث رشد و توسعة صنعت گیاهان دارویی شود. درمجموع یکی از بهترین زمین ههای سرمایه گذاری داروسازی کشور همین صنعت است. زیرا با ورود به بازار جهانی یکی از صنایعی که با شکست قطعی روب هرو خواهد شد، صنعت داروسازی شیمیایی موجود است و اگر خوشبین باشیم آ نها در کمپان یهای بزرگ جهانی هضم م یشوند. با وجود این نقاط قوت در زمینة گیاهان دارویی، شاهد مشکلات و موانعی در توسعة صنعت گیاهان دارویی در کشور هستیم. از طرف دیگر، عاوه بر فرص تهایی که برای رخنه در بازار داخلی و جهانی و گسترش آن وجود دارد و در بالا به آ نها اشاره شد، کشور گزارش 23 ویژه نامة دومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی ایران / مرداد 1393 با تهدیدهای عدیده ای در این زمینه روب هرو است که از آن جمله م یتوان به نابودی و سرقت منابع مهم تنوع گیاهی کشور اشاره کرد. بنابراین توسعة صنعت گیاهان

   

  اگر از خواندن این مقاله لذت بردید، آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  دیدگاهتان را بنویسید