چاکرای چشم سوم (آجنا)

 روغن-ها-برای-چاکرای-چشم-سوم-(آجنا)

چاکرای چشم سوم یا آجنا اگر در تعادل باشد حافظه تان قوی خواهد بود، خواب هایتان را به راحتی به یاد می آورید و می توانید برای زندگیتان برنامه ریزی کنید. آگاهی درونی و خود آگاهی در شما افزایش می یابد و ذهن شما نسبت به حل یا تطابق با موانع ذهنی و موانع بیرونی بازتر خواهد بود. توهم هایتان کاهش پیدا می کند و با خود حقیقی تان هم راستا می شوید. قبل و بعد از یوگا مقداری از ترکیب سه قاشق غذاخوری روغن هسته هلو و ده قطره از یکی از روغن های اسانسی زیر را بر پیشانی ماساژ دهید.


فقط نوع محصولات انتخاب شده را نشانم بده

2 آیتم
تنظیم جهت صعودی

2 آیتم
تنظیم جهت صعودی