چاکرای قلب ( آناهیتا)

 روغن ها برای چاکرای قلب

گر چاکرای قلب یا آناهیتا در تعادل باشد توانایی شما برای به تعادل رساندن و ظرفیت ابراز احساساتتان افزایش می یابد. احساس قوی بودن، انرژی برای محافظت از خودتان، برای رهایی از حس های حبس شده در سینه و غم درونی شده افزایش می یابد. قبل یا بعد از یوگا مقداری از ترکیب سه قاشق غذاخوری روغن پامچال و ده قطره از یکی از روغن های اسانسی زیر را بر روی قفسه سینه ماساژ دهید.


فقط نوع محصولات انتخاب شده را نشانم بده

5 آیتم
تنظیم جهت صعودی

5 آیتم
تنظیم جهت صعودی