چاکرای خورشیدی (مانی پورا)

 روغن ها برای چاکرای خورشیدی (مانی پورا)

اگر چاکرای خورشیدی یا مانی پورا در تعادل باشد نیروی زندگی در شما جریان دارد. شما با به تعادل رساندن این چاکرا نیروی درونی خودتان را تقویت می کنید و اعتماد به نفس، نظم، قابل اتکا بودن و حس مثبت به خود در شما افزایش می یابد. برای بهره مندی از این روغن ها قبل یا بعد از یوگا مقداری از ترکیب سه قاشق غذاخوری روغن هسته انگور و ده تا پانزده قطره از یکی روغن های اسانسی زیر را روی شکم (زیر ناف، رو و بالای ناف) ماساژ دهید.


فقط نوع محصولات انتخاب شده را نشانم بده

6 آیتم
تنظیم جهت صعودی

6 آیتم
تنظیم جهت صعودی