چاکرای خاجی (سوادهیستانا)

 روغن-ها-برای-چاکرای-خاجی-(سوادهیستانا)

اگر چاکرای خاجی یا سوادهیستانا در تعادل باشد انرژی عشق حقیقی در شما جریان خواهد داشت و غم و اندوه از شما دور خواهد بود. روغن های اسانسی مناسب چاکرای خاجی برای مواقعی که یک بحران عاطفی را تجربه می کنید مناسب هستند و می توانند نور امید را در شما زنده و از ترس دورتان کنند. این روغن ها کمک می کند تا خودتان را دوست داشته باشید و اجازه دهید عشق آزادانه در وجودتان جریان یابد. برای بهره مندی از این روغن ها قبل یا بعد از یوگا مقداری از ترکیب سه قاشق غذاخوری روغن هسته انگور و ده تا پانزده قطره از یکی از روغن های اسانسی زیر را زیر ناف ماساژ دهید.


فقط نوع محصولات انتخاب شده را نشانم بده

5 آیتم
تنظیم جهت صعودی

5 آیتم
تنظیم جهت صعودی