یوگا

یوگا و روغن های اسانسی

چاکرا لغتی از زبان سانسکیریت به معنای چرخ است و به هفت نقطه تمرکز انرژی در بدن اشاره دارد. هر کدام از این چاکراها بر انرژی روحانی، احساسی و جسمی مربوط به خود تسلط دارد اما همزمان با دیگر چاکراها متصل و در تعادل است. زمانیکه یک یا چند چاکرا در تعادل نباشد روح و جشم شما نیز در تعادل نخواهد بود. به خاطر تاثیری که روغن های اسانسی بر بدن، ذهن و روح دارند می تواند به تعادل چاکراها کمک کنند. با ماساژ بر چاکراهای غیر متعادل و یا پخش کردن این روغن ها در هوا در هنگام یوگا می توانید چاکراهای مورد نظر را به تعادل برسانید. زیرا یوگا خود به رهایی از دردهای فیزیکی، خستگی، سردرگم بودن و ناامیدی کمک کرده و در به تعادل رساندن چاکراها موثر است. حال اگر در هنگام یوگا از روغن های اسانسی استفاده شود این تعادل چندین برابرا خواهد شد.فقط نوع محصولات انتخاب شده را نشانم بده

نمایش 1 تا 24 از مجموع 33
تنظیم جهت صعودی
  1. 1
  2. 2

نمایش 1 تا 24 از مجموع 33
تنظیم جهت صعودی
  1. 1
  2. 2