چوبی ها

روغن‌های اسانسی با رایحه دلپذیر چوبی

مراقبت از پوست ها خشک یک امر ضروری و مهم است. چربی و آبرسانی کم باعث می شود در موقعیت های مختلف پوست دچار مشکل شود. پس روغن هایی که توانایی آبرسانی و مرطوب کنندگی دارند بهترین روغن های برای پوست خشک هستند.

16 آیتم
تنظیم جهت صعودی

16 آیتم
تنظیم جهت صعودی