روش های ارسال

ارسال رایگان نارین گل برای خرید های بالاتر از 100 هزار تومان در شهر تهران

در صورتیکه ساکن شهر تهران هستید و خریدی بالای 100 هزار تومان انجام دهید هزینه ارسال برای شما رایگان خواهد بود و بسته شما توسط مامورین توزیع نارین گل تحویل شما می گردد. در صورتیکه خرید خود را در بین روزهای شنبه تا چهارشنبه انجام دهید بسته شما حداکثر تا 2 روز کاری بعد به دست شما خواهد رسید (ارسال نارین گل در روزهای زوج و بین ساعت 12 تا3 صورت می پذیرد.) درصورتیکه در روزهای پنج شنبه و جمعه خرید نمایید بسته شما در روز شنبه کاری به دست شما خواهید . توجه نمایید این نوع ارسال فقط شامل شهر تهران و محدوده هایی که در داخل شهر تهران می باشند می شود و سایر شهرها و شهرک های اطراف تهران که جزو استان تهران می باشند ولی در محدوده داخلی شهر تهران قرار ندارند مانند شهریار، لواسان، شهرری و... شامل این سرویس نشده و بسته آن ها از طریق پست ارسال می گردد.

ارسال عادی نارین گل در شهر تهران

در صورتیکه ساکن شهر تهران هستید و خریدی زیر 100 هزار تومان انجام دهید مشمول ارسال عادی نارین گل به مبلغ 6000 هزار تومان خواهید شد و بسته شما توسط مامورین توزیع نارین گل تحویل شما می گردد. در صورتیکه خرید خود را در بین روزهای شنبه تا چهارشنبه انجام دهید بسته شما حداکثر تا 2 روز کاری بعد به دست شما خواهد رسید (ارسال نارین گل در روزهای زوج و بین ساعت 12 تا3 صورت می پذیرد.) درصورتیکه در روزهای پنج شنبه و جمعه خرید نمایید بسته شما در روز شنبه کاری به دست شما خواهید رسید. توجه نمایید این نوع ارسال فقط شامل شهر تهران و محدوده هایی که در داخل شهر تهران می باشند می شود و سایر شهرها و شهرک های اطراف تهران که جزو استان تهران می باشند ولی در محدوده داخلی شهر تهران قرار ندارند مانند شهریار، لواسان، شهرری و... شامل این سرویس نشده و بسته آن ها از طریق پست ارسال می گردد.

ارسال با پست ایران به سایر استان ها و شهرستان ها

هزینه این پست برای تمامی شهرها و مناطق 5000 هزار تومان است و بسته شما بین 3 تا 8 روز کاری به دست شما می رسد. توجه نمایید که این 3 تا 8 روز پس از تحویل بسته از سوی نارین گل به شرکت پست می باشد و نارین گل نیز بسته های شما را در روزهای زوج هر هفته تحویل پست می دهد.