روغن های ضد چروک

روغن های ضد چروک

روغن های ضد چروک

برخی روغن های اسانسی و روغن های حامل خواص ضد چروک و آنتی اکسیدانی قوی دارند و با تامین ویتامن های مورد نیاز پوست و آبرسانی عمیق آن به پیشگیری از چروک ها، لیفت صورت و کاهش چروک های موجود کمک می نمایند.


24 آیتم
تنظیم جهت صعودی

24 آیتم
تنظیم جهت صعودی