روغن ها بر اساس نوع پوست

روغن های گیاهی بر اساس نوع پوست شما

یکی از مهم ترین معیارها برای انتخاب روغن و دریافت بهترین نتیجه از روغن ها پیدا کردن روغن مناسب برای نوع پوست شما است. ما کار را برای شما راحت کرده ایم و در دسته بندی های جداگانه روغن ها را بر اساس انواع پوست قرار داده ایم.


 

روغن های حامل مناسب پوست چرب

مشاهده وخرید محصولات 
 

روغن های حامل مناسب پوست مختلط

مشاهده وخرید محصولات 
 

روغن های حامل مناسب پوست خشک

مشاهده وخرید محصولات 
 

روغن های اسانسی مناسب پوست چرب و مختلط

مشاهده وخرید محصولات 
 

روغن های اسانسی مناسب پوست خشک

مشاهده وخرید محصولات