روغن های رایحه درمانی بر اساس عطر

رایحه خودت را انتخاب کن ا

شما طرفدار چه رایحه ای هستید بیشتر به شما حس خوبی می دهد. شاید شما طرفدار عطرهای گلی و شیرین باشید مثل روغن یاسمین یا برعکس دنبال روغن های تلخ و خاکی باشید مثل مر. سلیقه شما هر چه باشد می توانید اینجا به روغن دلخواه خود برسید و از خواص آروماتراپی هر کدام لذت ببرید..

 
 
 

رایحه ادویه ای

مشاهده وخرید محصولات