جزییات نظر

روغن جوجوبا خالص و ارگانیک

میانگین امتیاز مشتری:

روغن جوجوبا خالص و ارگانیک

امتیاز محصول:

اثربخشی محصول
کیفیت
بازبینی محصول (ارایه شده در 27 05 1397):
مرطوب کنندگیش عاالیه هم برای پوست هم برای مو
آیا این نظر به شما کمکی کرد؟ 
 
نظر نامناسب