جزییات نظر

روغن بادام شیرین خالص و ارگانیک

میانگین امتیاز مشتری:

روغن بادام شیرین خالص و ارگانیک

امتیاز محصول:

اثربخشی محصول
کیفیت
بازبینی محصول (ارایه شده در 28 01 1397):
کیفیت خوب
آیا این نظر به شما کمکی کرد؟ 
 
نظر نامناسب