جزییات نظر

روغن اسطوخودوس (لوندر) فرانسوی خالص و ارگانیک (french lavender essential oil)

میانگین امتیاز مشتری:

روغن اسطوخودوس (لوندر) فرانسوی خالص و ارگانیک (french lavender essential oil)

امتیاز محصول:

اثربخشی محصول
کیفیت
بازبینی محصول (ارایه شده در 1 08 1397):
کیفیت و اثر گذاری در حد قابل قبول
آیا این نظر به شما کمکی کرد؟ 
 
نظر نامناسب